Systema er web-baserte, og du kan ved innlogging sjå på rekneskapen din når du måtte ynskje. Du kan fakturere sjølv, slå opp i rekneskapet og sjølv legge inn bilag, om det er ynskjeleg. Vi avtalar arbeidsdelinga mellom dykk og oss.

Modulbasert økonomisystem. Du kan sjølv velge kva modular du vil ha, tilpassa behovet til bedrifta di. Faktura og rekneskapsmodulen er kjerna i Tripletex, utover dette kan du velge modul for lønn og reiseregning, modul for prosjekt og timeføring, samt CRM-modul som kan integrerast med Google-kalenderen. Tripletex er i tillegg integrert mot ei rekke andre system.

Les meir om systemet her. >>

Komplett skybasert sømløst system for rekneskap, faktura, time-registrering, reiserekningar og løn. Fakturering i Go er raskt, enkelt og effektivt. Fakturaer kan opprettast til grupper og sendast automatisk, Innbetalingar hentast frå banken dagleg og bokførast automatisk i rekneskapet. Betaling av inngåande fakturaer blir gjort direkte frå PowerOffice Go uten innlogging i nettbanken. PowerOffice Go har app for godkjenning av fakturaer og betalinger, registrering av utlegg, reiseregning og timeføring samt at du finn lønnsslippen din i denne.

Les meir om systemet her. >>

Rekneskapsprogram for rekneskapsbyrå. Kunden til rekneskapsbyrået kan tilbys ei rekke nettbaserte løysingar som forenklar kvardagen til både byrået og kunden. App for utfylling av reiseregning og timeregistrering samt godkjenning av fakturaer, reiseregninger, ferie og fravær. Visma Autocollect for automatisert innfordring av uteståande beløp. Nettbasert løysing for fakturering, skreddersydd dashbord.

Les meir om systemet her. >>

Forhandleravtale

Driv Økonomi AS har forhandleravtale med hhv Tripletex og PowerOffice Go.