FRISTAR 1. KVARTAL 2024:

JANUAR: 05. A-melding desember 15. AGA, finansskatt og skattetrekk 6. termin 31. Aksjonærregisteroppgåve 31. Samanstillingsoppgåve til arbeidstakar FEBRUAR: 05. A-melding januar 12. MVA-melding og kompensasjonsmelding - 6. termin 15. Betalingar til sjølvstendig næringsdrivande 15. Forskotsskatt for upersonlege skatteytarar - 1. termin MARS: 05. A-melding februar 11. MVA årsterminoppgåve 15. AGA, finanskatt og skattetrekk 1. termin 15. Forskotsskatt for pers. næringsdrivande 1. termin


Les meir om fristar her: www.skatteetaten.no