FRISTAR 2020 - OG ANNAN NYTTIG INFORMASJON

I samband med Koronatiltaka hjelper vi bedrifter med søknader. Der er fleire tiltakspakkar frå Regjeringa i samanheng med koronakrisa. Om du treng assistanse, ta gjerne kontakt med din rekneskapsførar eller via vår felles epostadresse: post@drivok.no. Det er viktig at bedrifta di overheld fristar som er fastsett av det offentlege. Dei viktigaste datoane for 2020 finn de under her.

Fristane for innlevering av offentlege oppgåver er som før. Nokre av betalingsfristane er utsette p.g.a. korona.

Juni
05. sende inn a-melding for mai
10. betale mva - termin 1 (jan-feb) 2020
10. levere og betale mva-meldinga - termin 2 (mars-april) 2020

Juli
05. sende inn a-melding for juni
15. betale skatt og arbeidsgjevaravgift på tilsette si lønn - termin 3 (mai-juni)
15. betale forskottsskatt - termin 2 (ENK) - opprinneleg frist 15.mai

August
05. sende inn a-melding for juli
17. betale arbeidsgjevaravgift - termin 2 (mars-april) – opprinneleg frist 15. mai
17. betale finansskatt - termin 2 – opprinneleg frist 15. mai

September
01. forskottsskatt for selskap – termin 2 – opprinneleg frist 15. april

 

Sist oppdatert 5. juni 2020