FRISTAR 2021 - OG ANNAN NYTTIG INFORMASJON

I samband med Koronatiltaka hjelper vi bedrifter med søknader. Der er fleire tiltakspakkar frå Regjeringa i samanheng med koronakrisa. Om du treng assistanse, ta gjerne kontakt med din rekneskapsførar eller via vår felles epostadresse: post@drivok.no. Det er viktig at bedrifta di overheld fristar som er fastsett av det offentlege. Dei viktigaste datoane for 2021 finn de under her.

Fristane for levering av offentlege oppgåver er som før. Ingen generelle utsette betalingsfristar frå september p.g.a. korona.
Ein kan likevel søke om betalingsutsetjing ved likviditetsproblem, sjå Skatteetaten.no/skjema/betalingsutsettelse. 


Mai

05. Sende inn A-melding for april
18. Betale skatt og arbeidsgjevaravgift på tilsette si lønn - termin 2 (mars-april)
31. Levere skattemelding (sjølvmelding) for 2020 (ENK, AS m.fl.)

Juni

07. Sende inn A-melding for mai
10. Levere og betale mva-meldinga - termin 2 (mars-april) 2021
10. Levere kompensasjonsmeldinga for meirverdiavgift – termin 2 (mars-april) 2021

Juli

05. Sende inn A-melding for juni
15. Betale skatt og arbeidsgjevaravgift på tilsette si lønn - termin 3 (mai-juni)

August

07. Sende inn A-melding for juli
31. Levere og betale mva-meldinga - termin 3 (mai-juni) 2021
31. Levere kompensasjonsmeldinga for meirverdiavgift – termin 3 (mai-juni) 2021

Sist oppdatert 11. mai 2021