FRISTAR 3. KVARTAL 2022:

JULI: 18. - Særavgiftsmelding - leveringsfrist (unntatt el-kraft og TFA) 20. - MVA-melding for e-handel (VOEC) 31. - Årsrekneskap AUGUST: 05. A-melding for juli 10. MVA-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt MVA-melding) 18. Særavgiftsmelding - leveringsfrist (unntatt NOx) 31. MVA, kompensasjonsmelding - frist for levering 31. MVA-melding - frist for levering og betaling SEPTEMBER: 05. A-melding for august 15. Forskotskatt for enkeltpersonføretak frist for betaling 15. A-meldinga (AGA, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) 19. Særavgiftsmelding - leveringsfrist (unntatt NOx, el-kraft og TFA)


Les meir om fristar her: www.skatteetaten.no