FRISTAR 2. KVARTAL 2024:

APRIL: 05. A-melding mars 10. MVA-melding og kompensasjonsmelding 1. termin 10. Årsmelding for MVA for primærnæringa 15. Forskotsskatt for upersonlege skatteytarar 2. termin MAI: 06. A-melding april 15. AGA, finansskatt og skattetrekk 2. termin 31. Skattemelding for pers. næringsdrivande og selskap JUNI: 05. A-melding mai 10. MVA-melding og kompensasjonsmelding 2. termin 15. Forskotsskatt for pers. næringsdrivande 2. termin


Les meir om fristar her: www.skatteetaten.no