FRISTAR 1. KVARTAL 2023:

JANUAR: 05. A-melding desember 16. AGA, finansskatt og skattetrekk - 6. termin 31. Aksjonærregisteroppgåve 31. Samanstillingsoppgåve til arbeidstakar FEBRUAR: 06. A-melding januar 10. MVA-melding og kompensasjonsmelding - 6. termin 15. Betalingar til sjølvstendig næringsdrivande 15. Forskotsskatt for upers. skattytarar - 1. termin MARS: 06. A-melding februar 10. MVA årsterminoppgåve 15. AGA, finansskatt og skattetrekk - 1. termin 15. Forskotsskatt for pers. næringsdrivande - 1. termin


Les meir om fristar her: www.skatteetaten.no