FRISTAR 2020 - OG ANNAN NYTTIG INFORMASJON

I samband med Koronatiltaka hjelper vi bedrifter med søknader. Der er fleire tiltakspakkar frå Regjeringa i samanheng med koronakrisa. Om du treng assistanse, ta gjerne kontakt med din regnskapsførar eller via vår felles epostadresse: post@drivok.no. Det er viktig at bedrifta di overheld fristar som er satt av det offentlege. Under har vi lista dei viktigste datoene for 2020 for deg med eige firma.

Fristane for innlevering av offentlege oppgåver er som før. Nokre av betalingsfristane er utsett p.g.a. korona.

April

06. sende inn a-melding
14. levere MVA-melding primærnæring 2019 - desse har ikkje fått utsett frist
14. levere MVA-melding term 1 2020 - betalingsfrist utsett til 10. juni
15. betale forskuddsskatt termin 2 2020 (AS) - betalingsfrist utsett til 1. september

Mai

Betale forskuddsskatt termin 1 (ENK) - betalingsfrist var 15. mars - fristen er utsett til 1. mai

05. sende inn a-melding
15. betale skatt og arbeidsgiveravgift på ansattes lønn  termin 2:
betalingsfrist for skattetrekk er ikkje utsett, har forfall 15. mai, mens fristen for å betale arbeidsgiveravgift er utsett til 15. august

15. betale forskuddsskatt termin 2 (ENK) - betalingsfrist utsett til 15. juli


Sist oppdatert 21. april 2020