FRISTAR 4. KVARTAL 2022:

SEPTEMBER: 19. Særavgiftsmelding - leveringsfrist (unntatt NOx, el-kraft og TFA) OKTOBER: 05. A-melding for september 10. MVA-melding - frist for levering og betaling 10. MVA, kompensasjonsmelding - frist for levering 18. Særavgiftsmelding - leveringsfrist (unntatt el-kraft og TFA) 20. MVA-melding for e-handel (VOEC) - frist for levering og betaling NOVEMBER: 07. A-melding for oktober 10. MVA-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt MVA-melding) 15. A-meldinga (AGA, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) 18. Særavgiftsmelding - leveringsfrist (unntatt NOx) DESEMBER: 01. Offentleg stønad - frist for rapportering om mottatt offentleg stønad 05. A-melding for november 12. MVA, kompensasjonsmelding - frist for levering 12. MVA-melding - frist for levering og betaling 15. Skattekort - arbeidsgjevar kan bestille elektroniske skattekort 15. Forskotsskatt for personleg næringsdrivande - frist for betaling 15. Forskotsskatt for deltakar i selskap med deltakarfastsetjing (SDF) - frist for betaling 19. Særavgiftsmelding - leveringsfrist (unntatt NOx og el.kraft og TFA) 31. Land-for-land rapportering - frist for å levere melding om fleirnasjonale konsern si fordeling av inntekt, skatt, m.m


Les meir om fristar her: www.skatteetaten.no