FRISTAR 2020/2021 - OG ANNAN NYTTIG INFORMASJON

I samband med Koronatiltaka hjelper vi bedrifter med søknader. Der er fleire tiltakspakkar frå Regjeringa i samanheng med koronakrisa. Om du treng assistanse, ta gjerne kontakt med din rekneskapsførar eller via vår felles epostadresse: post@drivok.no. Det er viktig at bedrifta di overheld fristar som er fastsett av det offentlege. Dei viktigaste datoane for 2020/2021 finn de under her.

Fristane for levering av offentlege oppgåver er som før. Ingen generelle utsette betalingsfristar frå september p.g.a. korona.
Ein kan likevel søke om betalingsutsetjing ved likviditetsproblem, sjå Skatteetaten.no/skjema/betalingsutsettelse. 

Desember 
07. sende inn a-melding for november
10. levere og betale mva-meldinga - termin 5 (september-oktober) 2020
12. frist for gjennomføringsmelding i Foretaksregisteret innan årsskiftet for fusjon,
      fisjon, kapitalnedsetting eller avvikling = gjennomføringsmelding via Altinn

Januar 2021
05. sende inn a-melding (desember)
15. betale skatt og arbeidsgjevaravgift på tilsette si lønn - termin 6
      (november-desember)
31. levere inn aksjonærregisteroppgåve for 2020

Ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort fall i omsetninga som følge av koronapandemien for september, oktober, november og desember skal det vere mulig å søke på frå januar 2021

Februar 2021
01. årsoppgåve (samanstilling) til arbeidstakar
01. frist for søknad om å få gå over til årstermin for mva-melding
     (omsetning < kr 1 000 000)
05. sende inn a-melding (januar)
10. levere og betale mva-meldinga - termin 6 (november-desember) 2020


10. levere kompensasjonsmeldinga for meirverdiavgift - termin 6
     (november-desember) 2020
15. betale forskottsskatt - termin 1 (ENK)
15. sende inn skjema «Betaling til selvstendig næringsdrivande utan fast 
      forretningsstad» (for 2020))

Sist oppdatert 29. november 2020