Nytt om eFaktura og aksept frå privatkundar

Gjeldande frå 15. mai 2022: - Kunden må gå til eFaktura i nettbanken sin og akseptere "Ja takk til alle". Dei vil då kunne motta eFaktura frå alle tilbydarar. - Når kunden har gitt denne aksepten, kan du som bedrift nytte opplysningane som du har på kunden, for å søke opp unik eFaktura-adresse på vedkomande, og sende ut eFaktura allerede frå første faktura. - Fram til 15. mai 2022 vil tidlegare inngåtte eFaktura-avtalar fungere som før. Nye avtalar derimot vil kreve denne generelle aksept. Dersom kunden trekkjer tilbake samtykke (Ja takk til alle) etter 15. mai 2022, vil alle eFaktura stoppast. FRISTAR 2. KVARTAL 2022:

April

05. A-melding for mars
11. MVA-melding og kompensasjonsmelding 1. termin
11. Årsmelding MVA for primærnæringa

Mai

05. A-melding for april
16. AGA, finansskatt og skattetrekk 2. termin
31. Skattemelding for personlege næringsdrivande og selskap

Juni

07. A-melding for mai
10. MVA-melding og kompensasjonsmelding 2. termin
15. Forskotsskatt for personlege næringsdrivande 2. termin

Les meir om fristar her: www.skatteetaten.no